Burugabe

¿Otro pesado haciendo fotos con el móvil durante los conciertos? Quizás sí. Pero es que, además, Burugabe luego las interviene y pintorrojea por encima. A cualquier cosa le llaman dibujar.


Kontzertuetan marrazkiak egiten sakeleko telefonoaz? Benetan, astun hori? Ta gainera argazkiak ziriborratzen dituzu telefonoan bertan? Ay, Burugabe, edozein gauzari marraztea deitzen diozu!

Ardiluzu

cabeza-ardiluzu

Rápido y a oscuras. La banda toca, el público vibra y Ardiluzu, en dos trazos, lo plasma en su libreta.


Azkar eta ilunpean. Taldeak jotzen du, ikusleek goza egiten dute eta Ardiluzuk, bitartean, koadernotxoan ziriborratzen du.